Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w postaci papierowej na adres {nazwa i adres}, albo elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej ({e-amil}) lub przy wykorzystaniu poniższego formularza. Składając wniosek, należy podać: imię i nazwisko - w przypadku, gdy o udostępnienie informacji zwraca się osoba fizyczna, lub nazwę podmiotu w przypadku, gdy wniosek składa osoba prawna.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) zwracam się do {nazwa} o udostępnienie informacji publicznej.

Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką * jest obowiązkowe. W zależności od wskazanego sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej, należy podać adres pocztowy lub adres e-mail.

Informacja o wnioskodawcy

Dane adresowe

Wskazanie informacji publicznej do udostępnienia

Wskazanie informacji publicznej do udostępnienia