STAN KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH
29.05.2024 r., godz. 14:00

   Legenda

A Rh+

A Rh+
Image

A Rh-

A Rh-
Image

B Rh+

B Rh+
Image

B Rh-

B Rh-
Image

AB Rh+

AB Rh+
Image

AB Rh-

AB Rh-
Image

0 Rh+

0 Rh+
Image

0 Rh-

0 Rh-
Image

Informacje na 2019 rok

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach uprzejmie informuje, iż warunkiem dokonywania przetaczania krwi i jej składników przez pielęgniarki/rzy i położne, jest posiadanie przez te osoby aktualnego zaświadczenia uprawniającego do tych czynności, do czego obliguje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

     W oparciu o w/w rozporządzenie, szkolenia te są przeprowadzane w RCKiK w Kielcach, w formie szkolenia podstawowego oraz szkolenia uzupełniającego, i zgodnie z ramowymi programami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a po ich odbyciu i zaliczeniu, wydawane są zaświadczenia uprawniające do przetaczania krwi i jej składników wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi lub jej składników

     Powyższe szkolenia RCKiK w Kielcach przeprowadza w oparciu o art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1371) dla pielęgniarek/rzy i położnych wykonujących zawód w podmiotach leczniczych województwa świętokrzyskiego.

     Z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych, przesyłany elektronicznie formularz musi być zaszyfrowany w sposób uniemożliwiający odczyt jego treści przez osoby nieupoważnione. W tym celu prosimy o podanie hasła drogą telefoniczną na numery: 41 33 59 420 lub 426 w Dziale Marketingu i Sprawozdawczości RCKiK w Kielcach.

UWAGA:

 • Osoby prywatne mogą zgłosić swój udział w szkoleniu osobiście w Dziale Marketingu i Sprawozdawczości RCKiK Kielce, pok. 221 lub telefonicznie: 41 33 59 420;
 • Na szkolenie obowiązkowo należy zabrać obuwie i fartuch ochronny.

INFORMACJE dot. OPŁAT ZA SZKOLENIA PODSTAWOWE I UZUPEŁNIAJĄCE W 2019 ROKU:

W ślad za imiennym zgłoszeniem personelu w szkoleniu, jako prawnie wiążącą umową (patrz pkt. 4 i 5 w Trybie Naboru), PODMIOTY LECZNICZE winne są przekazać należność za uczestnictwo w nim na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, na konto organizatora szkolenia, tj. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach:

„BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W KIELCACH, NR: 17 1130 1192 0027 6169 5420 0004”,

z dopiskiem „przedpłata za szkolenie podstawowe/uzupełniające w terminie …………… za …… osób”.

W przypadku nie dokonania wpłaty , wydanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia i uzyskanie uprawnień do przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych będzie wstrzymane przez organizatora szkolenia do chwili wpływu należności.

Cennik szkoleń dla pielęgniarek i położnych w 2019 roku:

1. Szkolenie podstawowe / 2 dniowe / – 160,00 zł. netto + 23% VAT

2. Szkolenie uzupełniające /1 dniowe / – 120,00 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia mogą być zwolnione z podatku VAT , gdy są finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych .

W tym wypadku , podmiot leczniczy kierujący na szkolenie musi wypełnić i przesłać stosowne oświadczenie (WZÓR)

 
 
Powered by Phoca Download

Krew możesz oddać:

Rejestracja Krwiodawców i Potencjalnych Dawców Szpiku             

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

ul. Jagiellońska 66, Kielce:

Godziny rejestracji dawców:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:00 - 14:00

 • środa: 7:00 - 16:30

 • sobota: 8 i 15 czerwiec w godzinach od 8:00 - 13:00

Godziny otwarcia Centrum:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:00 -15:00

 • środa: 7:00 - 17:00

 • sobota: 8 i 15 czerwiec, w godzinach od 8:00 - 13:00

Centrala: (41) 33-59-400

Sekretariat: (41) 33-59-401

Tel/Fax: (41) 34-52-113

Rejestracja: (41) 33-59-422

Ekspedycja: (41) 33-59-438 - czynny 24 godziny na dobę.

Informacja dla Honorowych Dawców Krwi:

Kwalifikacja lekarska do oddania: (41) 33-59-440.

Organizacja akcji HDK: (41) 33-59-420.

UWAGA!! Na zabiegi trombaferezy (oddanie płytek krwi) i plazmaferezy (oddanie osocza) rejestracja do godziny 13:00 tylko od poniedziałku do piątku.

Oddziały terenowe            

 • Końskie

  ul. Gimnazjalna 41b,
  w dni robocze
  w godz. 8:00 - 11:00
  tel./fax (41) 390-23-43

   

 • Ostrowiec Świętokrzyski

  ul. Świętokrzyska 22, piętro 7
  w dni robocze
  w godz. 7:00 - 10:30
  Budynek otwarty jest od godziny 6:30
  tel./fax (41) 266-60-37

   

 • Sandomierz

  MOŻLIWOŚĆ ODDANIA OSOCZA

  ul. Schinzla 13,
  w dni robocze
  w godz. 7:30 - 11:30
  tel./fax (15) 832-36-56

   

 • Skarżysko-Kamienna NIECZYNNE 28 i 31 maja 2024 r.

  ul. Szpitalna 1
  w dni robocze
  w godz. 7:00 - 12:00
  tel./fax (41) 252-45-21

 

Stałe akcje poboru krwi                                  

 • Starachowice

  Urząd Miejski w Starachowicach

  ul. Radomska 45 w godz. 9:00 - 12:00

  (wtorki: 11 i 25 czerwiec 2024)

 • Staszów

  Urząd Miasta i gminy w Staszowie

  ul. Opatowska 31 w godz. 9:00 - 12:00

  (poniedziałki: 10 i 24 czerwiec 2024)

 • Busko - Zdrój

  Klub Seniora

  ul. Boczna 7, 6a w godz. 9:00 - 12:30

  (piątek: 7 czerwiec 2024)

Akcje wyjazdowe poboru krwi

31 Maj
Kurozwęki, ul. Zamkowa 3, Zespół Pałacowy
Data 31.05.2024 09:00 - 12:00
1 Cze
Górno, stadion sportowy
01.06.2024 10:00 - 14:30
2 Cze
Radoszyce, stadion sportowy
02.06.2024 13:00 - 16:00
Image
Facebook