Bank Tkanek

Historia Banku Tkanek Działu Kriobiologicznego w Morawicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

W strukturach Działu Kriobiologicznego w Morawicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach funkcjonuje Bank Tkanek. Swoją działalność rozpoczął 4 października 1978 roku, dzięki inicjatywie lek. med. Mariana Partyki, ówczesnego dyrektora Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Kielcach przy merytorycznym nadzorze prof. dr hab. med. Kazimierza Ostrowskiego z Zakładu Histologii i Embriologii a następnie Instytutu Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie i prof. dr hab. med. Janusza Komendera z Zakładu Transplantologii i Centralnego Banku Tkanek Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie.

Przeszczepy przygotowywane w Banku Tkanek.

Bardzo szybki postęp nauk medycznych, a co za tym idzie, wdrażanie nowoczesnych metod transplantologicznych w ortopedii, traumatologii, chirurgii odtwórczej i urazowej, oraz neurochirurgii powodują, że zapotrzebowanie na allogeniczne i autogeniczne, biostatyczne przeszczepy tkankowe stale wzrasta.

Obecnie w Banku Tkanek w Morawicy RCKiK w Kielcach przygotowywane są, między innymi, niżej wymienione allogeniczne i autogeniczne, biostatyczne przeszczepy tkankowe mrożone:

  • gruz kości gąbczastej (patrz galeria zdjęć),
  • bloczek kości gąbczastej,
  • talerz kości biodrowej,
  • głowy kości udowej z szyjką,
  • belki i trzony kości udowych i piszczelowych,
  • nasady kości długich jak i całe kości,
  • kształtki z kości pokrywy czaszki,
  • kształtki tkanki kostnej,
  • łąkotki stawu kolanowego.

UWAGA !!!

W celu uzyskania pełnej informacji dotyczącej asortymentu przygotowywanych przeszczepów w Banku Tkanek w Morawicy RCKiK w Kielcach, jak i sposobu ich zamawiania, przechowywania i transportu - prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 41 368-17-22 (dyżury całodobowe).

Wszystkie procedury wykonywane w Banku Tkanek w Morawicy RCKiK w Kielcach, a w szczególności te związane z kwalifikacją dawców tkanek, gromadzeniem, przetwarzaniem, testowaniem, sterylizacją, przechowywaniem i dystrybucją tkanek przeznaczonych do przeszczepienia podlegają szczegółowej, rygorystycznej kontroli w oparciu o obowiązujący system zapewnienia jakości potwierdzony certyfikatem wydanym przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. z dnia 16.11.2012 roku w zakresie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001: 2009.

Tryb przygotowania przeszczepów odbywają się zgodnie z Dyrektywą 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich, oraz zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 2005.169.1411 z późniejszymi zmianami).

W Banku Tkanek w Morawicy RCKiK w Kielcach wdrożono system niepowtarzalnego identyfikowania i etykietowania tkanek i komórek w ogólnoświatowym standardzie ISBT 128 ((International Standard for Blood Transfusion) umożliwiający monitorowanie ich stanu od pobrania do momentu dystrybucji.

Od początku istnienia Banku Tkanek w Morawicy wykonano ponad 50 000 przeszczepów tkankowych, które w całości były i są wykorzystywane w niesieniu pomocy pacjentom na terenie całego kraju w myśl hasła „przeszczep w walce z kalectwem”. Na dzień dzisiejszy współpracujemy z 170 oddziałami szpitalnymi i klinikami, w których wykonywane są zabiegi operacyjne z zastosowaniem naszych przeszczepów.

Cały personel Banku Tkanek w Morawicy RCKiK w Kielcach zdaje sobie sprawę jak wielkie znaczenie mają przeszczepy i jak wielu ludzi dzięki nim odzyskało sprawność fizyczną i komfort życia. Dlatego wprowadzone procedury przygotowania przeszczepów, ciągła, wynikająca z najnowszych osiągnięć nauki  ich aktualizacja oraz fachowość i zaangażowanie personelu, gwarantują ich najwyższą jakość, a stała współpraca z klinicystami zapewnia postęp i wdrażanie nowych metod oraz typów przeszczepów.

Mamy nadzieję, że przeszczepy przygotowywane w naszym Banku Tkanek spełniają Państwa oczekiwania. Jesteśmy zawsze gotowi do realizacji Waszych sugestii i chętnie wysłuchamy uwag dotyczących naszych produktów.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z naszą działalnością, udzielenia dodatkowych wyjaśnień i ewentualnych pytań - prosimy o kontakt.  

Bank Tkanek

Działu Kriobiologicznego w Morawicy

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5

 tel. 41 368-17-22, faks 41 311-42-13,

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla zabezpieczenia prawidłowego transportu pobranych tkanek do Banku Tkanek i gotowych przeszczepów do szpitali i klinik na terenie całego kraju, w ramach projektu celowego Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy współdziałaniu i ogromnym zaangażowaniu firmy „Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak Sp. z o.o” (ul. Wapienicka 36, 43-382 Bielsko-Biała), opracowaliśmy specjalistyczną instalację do przechowywania i transportu allogenicznego materiału tkankowego i allogenicznych, biostatycznych przeszczepów tkankowych w ultraniskich temperaturach (patrz - galeria zdjęć). Na podkreślenie zasługuje fakt, że jest to jedyny tego typu pojazd na świecie

Odsłony: 5902