Informacje dla krwiodawców

Odsłony: 25387

MOŻESZ ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ JEŚLI:

Dawcami krwi nie mogą być kobiety w ciąży i w okresie 6 miesięcy po porodzie oraz w okresie menstruacji i trzy dni po jej zakończeniu.

DROGA DAWCY:

DROGA DAWCY: Przy rejestracji otrzymasz „KWESTIONARIUSZ DLA DAWCY” (prosimy o jego rzetelne wypełnienie), w laboratorium oddasz próbkę krwi na morfologię, następnie lekarz przeprowadzi krótkie badanie fizykalne, wyjaśni Twoje wątpliwości, odpowie na pytania Jeśli dawca nie będzie odpowiadać wymaganiom zdrowotnym niezbędnym do oddania krwi, zostanie umieszczony w rejestrze dawców zdyskwalifikowanych tymczasowo lub na stałe. Zakwalifikowana osoba do oddania krwi lub jej składników, po opuszczeniu gabinetu lekarskiego, musi wypić kawę lub herbatę (otrzyma talon), a następnie udaje się do Pracowni Pobierania Krwi. Po oddaniu i krótkim odpoczynku dawca wraca do Rejestracji celem otrzymania przysługujących mu dokumentów.

Każda porcja oddanej krwi lub osocza zostaje przebadana metodami i testami laboratoryjnymi najnowszej generacji. Wszystkie te czynności przeprowadza się po to, by Twoja krew była bezpieczna dla chorego.

Twoje dane będą traktowane poufnie.

Podczas pierwszej wizyty możesz oddać krew pełną (450 ml).

Zgłaszając się następny raz możesz oddać:

450 ml krwi stanowi jedynie 8-9% ogólnej objętości krwi krążącej dorosłego człowieka, Twój organizm odtworzy bardzo szybko białka osocza i komórki krwi.

Dawca, w każdej chwili podczas donacji, może wycofać zgodę na oddanie krwi, a po oddaniu może poinformować, że jego krew nie nadaje się do przetoczenia, jeśli przypomni sobie istotne w tej sprawie fakty. W trosce o bezpieczeństwo pacjenta, można oddaną krew lub jej składniki wycofać wrzucając do wyznaczonych skrzynek wypełnione oświadczenie o samowykluczeniu otrzymane podczas rejestracji.

Dawca może być zdyskwalifikowany tymczasowo lub na stałe. Jego dane zostaną wówczas umieszczone w rejestrach dawców nieodpowiadających wymaganiom zdrowotnym.

Nie ma schorzeń wynikających z wieloletniego oddawania ani „przyzwyczajenia” organizmu. Prawie wszystkie osoby oddające krew lub osocze czują się dobrze w trakcie i po pobraniu. Do rzadkości należy przejściowy krwiak (siniec) w miejscu wkłucia, chwilowe drobne dolegliwości żołądkowe lub zasłabnięcie, eliminowane całkowicie przez krótki odpoczynek i/lub wypicie płynu. Występują one zwykle u osób nadwrażli-wych, przemęczonych, po wypiciu alkoholu poprzedniego dnia lub będących na czczo. Wyszkolony personel przy każdej niedyspozycji udzieli fachowej i skutecznej pomocy. Po oddaniu krwi należy pozostać w naszej(ych) placówce(ach) minimum 15 min.

Każdy dawca krwi może otrzymać wyniki badań, które zostały wykonane w RCKiK tzn. poziomu hemoglobiny, raz w roku całej morfologii z rozmazem krwi obwodowej, grupy krwi, wynik badań w kierunku nosicielstwa HBV, HCV i HIV oraz wynik testu kiłowego.

W przypadku nieprawidłowych wyników badań dawca jest wzywany listownie do RCKiK lub najbliższego Oddziału Terenowego. Lekarz osobiście informuje krwiodawcę, wręcza wyniki i ew. skierowanie do specjalisty. W takim przypadku konieczny jest jak najszybszy kontakt z naszą placówką celem ochrony Twojego zdrowia.

P A M I Ę T A J!

  

UWAGA!

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych w ciągu 48 godzin od zakończenia pobrania krwi, prosimy o telefoniczne poinformowanie lekarza, który zakwalifikował do oddania krwi.

Osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, osoby pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do swoich zajęć nie wcześniej niż 12 godzin po oddaniu krwi.

Jeśli chcesz przystąpić do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej zgłoś ten fakt przy rejestracji.

 

Drukuj