Zarząd

Rozmiar czcionki:
ZARZĄD PTHiT ODDZIAŁU
 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO:

 

PRZEWODNICZĄCY - dr n. med. MARCIN PASIARSKI 

ZASTĘPCA – lek. med. ZDZISŁAWA SITARZ – ŻELAZNA

SEKRETARZ – lek. med. JOANNA POHORECKA   

SKARBNIK – mgr WOJCIECH MARKIEWICZ

Dodatkowe informacje