Historia - Bank Tkanek

Rozmiar czcionki:
Historia Banku Tkanek

 

Działu Kriobiologicznego w Morawicy

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
w Kielcach.

W strukturach Działu Kriobiologicznego w Morawicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach funkcjonuje Bank Tkanek. Swoją działalność rozpoczął 4 października 1978 roku, dzięki inicjatywie lek. med. Mariana Partyki, ówczesnego dyrektora Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Kielcach przy merytorycznym nadzorze prof. dr hab. med. Kazimierza Ostrowskiego z Zakładu Histologii i Embriologii a następnie Instytutu Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie i prof. dr hab. med. Janusza Komendera z Zakładu Transplantologii i Centralnego Banku Tkanek Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie.

Dodatkowe informacje