Akcje wyjazdowe 2018

Rozmiar czcionki:
Lp Data Dzień tygodnia Miejscowość Miejsce akcji Liczba
dawców
Litraż
1 02.01 wtorek Starachowice szpital 7
3,15
2 04.01 czwartek Ożarów Zespół Szkół  37 16,65
3 08.01 poniedziałek Staszów Rynek 22 9,90
4 09.01 wtorek Busko-Zdrój Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych  34 15,30
5 09.01 wtorek Starachowice szpital  17 7,58
6 10.01 środa Włoszczowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 26
11,36
7 14.01 niedziela Wodzisław Samorządowa Szkoła Podstawowa 32 14,40
8 15.01 poniedziałek Jędrzejów Starostwo Powiatowe  33 14,85
9 16.01 wtorek Starachowice szpital  16 7,20
10 16.01 wtorek Opatów Zespół Szkół nr 1  30 13,50
11 17.01 środa Jędrzejów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  33 14,85
12 18.01 czwartek Sędziszów Samorządowe Centrum Kultury 80 36
13 19.01 piątek Skarżysko-Kamienna II LO 40 17,71
14 22.01 poniedziałek Staszów Rynek 19 8,55
15 23.01 wtorek Starachowice szpital 17 7,59
16 24.01 środa Jędrzejów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 49 22,05
17 25.01 czwartek Kielce CPdMZ 78 35,10
18 26.01 piątek Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 67  25 11,25
19 27.01 sobota Nagłowice Gminny Ośrodek Kultury  18 8,10
20 29.01 poniedziałek Kielce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  50 22,50
21 30.01 wtorek Starachowice szpital 23 9,66
22 31.01 środa Kielce Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego  28 12,60
23 01.02 czwartek Jędrzejów Zakład Produkcyjny, ul. Przemysłowa 11 37 16,65
24 02.02 piątek Kielce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 16 7,20
25 04.02 niedziela Nowa Słupia Świetlica Środowiskowa  31 13,95
26 05.02 poniedziałek Staszów Rynek 15 6,35
27 06.02 wtorek Starachowice szpital 10 4,50
28 06.02 wtorek Jędrzejów Starostwo Powiatowe  8 3,60
29 07.02 środa Sędziszów Samorządowe Centrum Kultury 66 29,70
30 09.02 piątek Kielce  29 13,05
31 10.02 sobota Miąsowa Szkoła Podstawowa 12
5,40
32 13.02 wtorek Starchowice szpital 12
5,40
33 14.02 środa Kielce Kolporter  15 6,75
34 16.02 piątek Kielce Starostwo Powiatowe 13
5,85
35 17.02 sobota Sobków Szkoła Podstawowa  43 19,35
36 19.02 poniedziałek Staszów Rynek  20 9,00
37 20.02 wtorek Starachowice szpital 11
4,95
38 20.02 wtorek Czarnocin Urząd Gminy 14
6,30
39 21.02 środa Jędrzejów Starostwo Powiatowe 9
4,05
40 22.02 czwartek Kielce CPdMZ  42 18,9
41 23.02 piątek Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 67  25 11,25
42 25.02 niedziela Łosień parking przy kościele  14 6,30
43 27.02 wtorek Starachowice szpital  8 3,60
44 28.02 środa Kielce II LO  51 22,95
45 01.03 czwartek Kielce CCiG, parking  3 1,35
46 02.03 piątek Kielce Urząd Marszałkowski  89 39,43
47 03.03 sobota Kazimierza Wielka SPZOZ, ul. Partyzantów 12  28 12,60
48 05.03 poniedziałek Staszów Rynek  30 13,50
49 06.03 wtorek Starachowice szpital  20 9,00
50 07.03 środa Lipnik Zespół Szkół 8 3,60
51 09.03 piątek Pińczów Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury 78 35,10
52 11.03 niedziela Mąchocice Kapitulne OSP 26 11,70
53 12.03 poniedziałek Kielce I LO 23 10,35
54 13.03 wtorek Starachowice szpital 9 4,05
55 13.03 wtorek Cudzynowice Zespół Szkół Rolniczych  29 13,05
56 14.03 środa Busko-Zdrój ZS Techniczno-Informatycznych  31 13,95
57 15.03 czwartek Sędziszów Samorządowe Centrum Kultury 70 31,50
58 16.03 piątek Chmielnik Powiatowy Zespół Szkół 24 10,55
59 19.03 poniedziałek Staszów Rynek 27 12,08
60 20.03 wtorek Starachowice szpital  20 9,00
61 20.03 wtorek Ożarów ZS w Ożarowie  42 18,79
62 21.03 środa Jędrzejów ZSP nr 2  22 9,90
63 22.03 czwartek Kielce CPdMZ  35 15,75
64 23.03 piątek Skarżysko-Kamienna Zespół Szkół Technicznych  38 17,10
65 24.03 sobota Nagłowice GOK 15 6,75
66 26.03 poniedziałek Skarżysko-Kamienna ZS Samochodowo-Usługowych  30 13,50
67 27.03 wtorek Starachowice szpital  12 5,34
68 27.03 wtorek Kielce VI LO 32 14,40
69 28.03 środa Włoszczowa PCKR  55 24,50
70 30.03 piątek Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 67  29  13,05
71 03.04 wtorek Starachowice szpital  11 4,65
72 04.04 środa Sędziszów Samorządowe Centrum Kultury 62 27,90
73 05.04 czwartek Kielce CPdMZ  52 23,40
74 06.04 piątek Kielce ZSP nr 2 41 18,02
75 09.04 poniedziałek Staszów Rynek 22 9,90
76 10.04 wtorek Starachowice szpital  20 9,00
77 10.04 wtorek Kielce IV LO  23 10,05
78 11.04 środa Busko-Zdrój ZSP nr 1 48 21,60
79 12.04 czwartek Starachowice II LO 37 16,21
80 13.04 piątek Odonów ZS w Odonowie 15 6,75
81 15.04 niedziela Daleszyce Ośrodek Zdrowia  26 11,70
82 16.04 poniedziałek Jędrzejów Starostwo Powiatowe  7 3,15
83 17.04 wtorek Starachowice szpital 14 5,90
84 17.04 wtorek Skalbmierz ZSZ 15 6,75
85 18.04 środa Starachowice ZSZ nr 2 65 29,25
86 19.04 czwartek Opatów ZS nr 2 32 14,40
87 20.04 piątek Opatów ZS nr 1 36 15,85
88 23.04 poniedziałek Staszów Rynek  25 11,25
89 24.04 wtorek Starachowice szpital 6 2,70
90 27.04 piątek Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 67  22 9,90
91 29.04 niedziela Krajno-Parcele parking przy kościele  37 16,65
92 06.05 niedziela Nowa Słupia Świetlica wiejska  15 6,75
93 07.05 poniedziałek Staszów Rynek  15 6,75
94 08.05 wtorek Starachowice szpital 14 5,90
95 09.05 środa Kielce UJK, Wydział Prawa,Administracji i Zarządzania  53 23,85
96 10.05 czwartek Kielce ul. Sienkiewicza 8 3,60
97 11.05 piątek Połaniec parking przy Galerii Połanieckiej 12 5,40
98 13.05 niedziela Tokarnia Park Etnograficzny 9 4,05
99 15.05 wtorek Kielce parking przed biurowcem Kolportera 13 5,85
100 15.05 wtorek Starachowice szpital 10 4,50
101 16.05 środa Sędziszów Samorządowe Centrum Kultury  86 38,70
102 17.05 czwartek Kielce CPdMZ 53 23,85
103 18.05 piątek Połaniec-Zawada ENEA elektrownia Połaniec 24 10,80
104 19.05 sobota Nagłowice GOK 15 6,75
105 20.05 niedziela Starachowice plac pod Skałkami 26 11,70
106 21.05 poniedziałek Staszów Rynek 20 9,00
107 22.05 wtorek Starachowice szpital  12 5,40
108 22.05 wtorek Czarnocin Urząd Gminy  15 6,75
109 23.05 środa Starachowice ZSZ nr 3  30 13,50
110 24.05 czwartek Busko-Zdrój ZST-I  20 8,90
111 25.05 piątek Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 67 12 5,40
112 27.05 niedziela Cedzyna

plac obok sklepu

"u Romana"

7 3,15
113 29.05 wtorek Starachowice szpital 10 4,50
114 29.05 wtorek Kielce UJK, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu  19 8,26
115 30.05 środa Jędrzejów parking przed budynkiem SP nr 4 14 6,30
116 01.06 piątek Kielce Urząd Marszałkowski (parking) 37 16,65
117 02.06 sobota Kazimierza Wielka SPZOZ 9 4,05
118 03.06 niedziela Końskie Dom Kultury 38 16,75
119 03.06 niedziela Wola Jachowa SP 58 26,10
120 04.06 poniedziałek Staszów Rynek 24 10,80
121 05.06 wtorek Starachowice szpital 10 4,30
122 06.06 środa Sędziszów Samorządowe Centrum Kultury 53 23,85
123 07.06 czwartek Kielce ul. Kusocińskiego 51 11 4,95
124 08.06 piątek Kielce 31 13,95
125 09.06 sobota Kielce Amfiteatr Kadzielnia 33 14,67
126 10.06 niedziela Łosień parking przy parafii Macierzyństwa NMP 22 9,90
127 11.06 poniedziałek Jędrzejów Starostwo Powiatowe 31 13,88
128 12.06 wtorek Starachowice szpital 16 7,20
129 14.06 czwartek Ostrowiec Świętokrzyski Rynek 12 5,40
130 15.06 piątek Pińczów Samorządowe Centrum Kultury 75 33,75
131 16.06 sobota Włoszczowa ul. Głowackiego przy PCKR  41 18,45
132 17.06 niedziela Skorzeszyce parking przy kościele  27 12,15
133 17.06 niedziela Miedziana Góra Ośrodek Zdrowia  28 12,52
134 18.06 poniedziałek Staszów Rynek  22 9,77
135 19.06 wtorek Starachowice szpital  23 10,35
136 21.06 czwartek Kielce CPdMZ  20 9,00
137 22.06 piątek Kielce ul. Sienkiewicza 14 6,30
138 23.06 sobota Zawichost ZS ul. Szkolna 15  11 4,95
139 23.06 sobota Sędziszów parking przy stadionie sportowym  35 15,75
140 24.06 niedziela Końskie parking przy kościele pw. MBNP, ul. Robotnicza 88  14 6,30
141 25.06 poniedziałek Tarłów budynek Szkoły Podstawowej , ul. Rynek 42 21 9,45
142 26.06 wtorek Starachowice szpital 13 5,85
143 26.06 wtorek Włoszczowa parking przed ZPUE 77 34,65
144 29.06 piątek Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 67  24 10,65
145 30.06 sobota Skarżysko-Kamienna ul. Tysiąclecia, Plac Imienia Leopolda Staffa  37 16,42
146 30.06 sobota Wodzisław Samorządowa szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 4  22 9,90
147 01.07 niedziela Sobków Gim.Publiczne im.Jana Pawła II 226 101,39
148 02.07 poniedziałek Staszów Rynek  22 9,90
149 03.07 wtorek Starachowice szpital  9 4,05
150 07.07 sobota Chmielnik Rynek 22 9,90
151 08.07 niedziela Bęczków Kaplica 25 11,25
152 08.07 niedziela Łagów Rynek 105 47,25
153 10.07 wtorek Włoszczowa ZPUE 27 11,85
154 12.07 czwartek Kielce CPdMZ 23 10,35
155 13.07 piątek Sędziszów Samorządowe Centrum Kultury 64 28,80
156 14.07 sobota Nagłowice GOK 14 6,30
157 15.07 niedziela Mierzwin parking przy kościele 22 9,90
158 16.07 poniedziałek Staszów Rynek 17 7,65
159 17.07 wtorek Starachowice szpital  11 4,95
160 19.07 czwartek Kielce ul. Sienkiewicza  7 3,15
161 21.07 sobota Staszów Rynek  10 4,50
162 22.07 niedziela Bieliny Centrum Tradycji i Kultury Gór Świętokrzyskich  57 25,65
163 22.07 niedziela Kielce Plac Zamkowy 1  14 6,30
164 24.07 wtorek Starachowice szpital  15 6,75
165 27.07 piątek Busko-
Zdrój
ul. Bohaterów Warszawy 67 22 9,90
166 28.07 sobota Ujazd Ujazd 73  3 1,35
167 29.07 niedziela Krajno Zagórze Park Rozrywki i Miniatur 20 9,00
168 30.07 poniedziałek Staszów Rynek 14 6,30
169 31.07 wtorek Starachowice szpital 12 5,40
170 05.08 niedziela Nowa Słupia Świetlica wiejska 30 13,50
171 07.08 wtorek Starachowice szpital  13 5,85
172 08.08 środa Sędziszów Samorządowe Centrum Kultury 53 23,85
173 09.08 czwartek Skarżysko-Kamienna budynek PGE Obrót 24 10,80
174 11.08 sobota Mikułowice OSP 19 8,55
175 12.08 niedziela Daleszyce Przychodnia Zdrowia  28 12,60
176 12.08 niedziela Pacanów Stadion Sportowy  12 5,40
177 13.08 poniedziałek Staszów Rynek  19 8,55
178 14.08 wtorek Starachowice szpital  14 6,30
178 15.08 środa Piotrkowice plac przy świetlicy wiejskiej  11 4,80
180 15.08 środa Klimontów PSP ul. Zysmana 9  33 14,85
181 16.08 czwartek Kielce ul. Sienkiewicza  9 4,05
182 19.08 niedziela Strawczynek Olimpic  102 45,90
183 19.08 niedziela Górno Stadion  77 34,65
184 21.08 wtorek Starachowice szpital  11 4,95
185 23.08 czwartek Kielce CPdMZ 17 7,65
186 25.08 sobota Busko-Zdrój parking przy Urzędzie Miasta i Gminy 21 9,45
187 26.08 niedziela Sobków Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 3 1,35
188 26.08 niedziela Bobrza teren przy Murze Oporowym w Bobrzy 11 4,95
189 27.08 poniedziałek Staszów Rynek 16 7,20
190 28.08 wtorek Starachowice szpital 11 4,47
191 31.08 piątek Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 67  28 12,60
192 01.09 sobota Kazimierza Wielka SP ZOZ  23 10,35
193 02.09 niedziela Chmielnik Rynek 10 4,50
194 03.09 poniedziałek Bukowa Ośrodek Zdrowia  12 5,40
195 04.09 wtorek Starachowice szpital  14 6,01
196 07.09 piątek Kielce Plac Literatów 11 4,95
197 08.09 sobota Skarżysko-Kamienna Miejskie Centrum Kultury  14 6,30
198 09.09 niedziela Leszczyny parking przy kościele 30 13,50
199 11.09 wtorek Starachowice szpital 15 6,75
200 13.09 czwartek Sędziszów Samorządowe Centrum Kultury  81 36,45
201 14.09 piątek Pińczów Samorządowe Centrum Kultury  50 22,50
202 15.09 sobota Nagłowice GOK 13 5,85
203 16.09 niedziela Małogoszcz Rynek  52 23,26
204 17.09 poniedziałek Jędrzejów Starostwo Powiatowe 8 3,60
205 18.09 wtorek Starachowice szpital 9 4,05
206 18.09 wtorek Opatów ZS nr I 24 10,80
207 20.09 czwartek Starachowice I LO 29 13,05
208 21.09 piątek Połaniec Enea 38 17,10
209 22.09 sobota Dąbrowa SP im. ks. Karola Wyszyńskiego  12 5,40
210 22.09 sobota Kielce Rynek  20 9,00
211 24.09 poniedziałek Staszów Rynek  28 12,60
212 25.09 wtorek Starachowice szpital  10 4,50
213 25.09 wtorek Jędrzejów ZSP nr 2  16 7,20
214 27.09 czwartek Kielce CPdMZ 74 33,30
215 28.09 piątek Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 67 12 5,40
216 30.09 niedziela Krajno-Parcele parking przed GOK 22 9,90
217 02.10 wtorek Starchowice szpital 4 1,80
218 03.10 środa Kielce DAFI  18 8,10
219 04.10 czwartek Sędziszów Dom Kultury  71 31,95
220 08.10 poniedziałek Staszów Hotel Gwarek 8 3,60
221 09.10 wtorek Starachowice szpital 14 6,17
222 10.10 środa Opatów ZS nr 2 20 9,00
223 11.10 czwartek Skarżysko-Kamienna Zespół Szkół Ekonomicznych 59 25,70
224 12.10 piątek Bilcza parking przed DAFI 30 13,50
225 13.10 sobota Ćmielów Rynek 17 7,53
226 14.10 niedziela Bodzentyn Ośrodek Zdrowia 45 19,99
226 16.10 wtorek Starachowice szpital 17 7,65
227 16.10 wtorek Kielce Kolporter 16 7,14
228 17.10 środa Busko-Zdrój ZSP nr 1 35 15,75
229 18.10 czwartek Kielce UJK,wydz. PAiZ 33 14,85
230 19.10 piątek Kielce VI LO 30 13,42
231 22.10 poniedziałek Staszów Rynek 19 8,55
232 23.10 wtorek Starachowice szpital  12 5,29
233 23.10 wtorek Kielce ZSP nr 2 53 23,85
234 24.10 środa Starachowice ZSZ nr 2  61 27,45
235 25.10 czwartek Busko-Zdrój Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych  49 22,05
236 26.10 piątek Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 67  25 11,18
237 27.10 sobota Kielce Społeczna Akademia Nauk  17 7,23
238 28.10 niedziela Łosień parking przy kościele  19 8,55
239 29.10 poniedziałek Kielce Zespół Szkół Informatycznych  29 12,90
240 30.10 wtorek Starachowice szpital 18 8,10
241 30.10 wtorek Kielce CPdMZ 35 15,75
242 31.10 środa Pińczów ZSZ im Staszica 34 15,30
243 04.11 niedziela Nowa Słupia Świetlica wiejska 22 9,90
244 05.11 poniedziałek Staszów Rynek 13 5,985
245 06.11 wtorek Starachowice szpital 10 4,50
246 07.11 środa Jędrzejów SP nr 3 43 19,35
247 08.11 czwartek Kielce ZDZ ul Paderewskiego 55 37 16,24
248 09.11 piątek Kielce II LO 54 24,30
249 10.11 sobota Kielce Plac Wolności  19 8,55
250 13.11 wtorek Starachowice szpital  11 4,95
251 14.11 środa Sędziszów Samorządowe Centrum Kultury  77 34,58
252 15.11 czwartek Busko-Zdrój I LO  48 21,31
253 16.11 piątek Kielce  33 14,85
254 18.11 niedziela Wzdół Rządowy Ośrodek Zdrowia 36 16,20
255 19.11 poniedziałek Staszów Rynek  16 7,20
256 20.11 wtorek Starachowice szpital  8 3,45
257 20.11 wtorek Ożarów ZE im. Marii Skłodowskiej  22 9,90
258 22.11 czwartek Ostrowiec Świętokrzyski ZS ul. Żeromskiego 5  29 13,05
259 24.11 sobota Nagłowice GOK  26 11,70
260 25.11 niedziela Szaniec Wiejski Dom Kultury  19 8,55
261 26.11 poniedziałek Jędrzejów Starostwo Powiatowe 3 1,35
262 27.11 wtorek Starachowice szpital 11 4,95
263 28.11 środa Jędrzejów ZSP nr 2 23 10,35
264 30.11 piątek Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 20 9,00
265 01.12 sobota Kazimierza Wielka szpital 23 10,35
266 02.12 niedziela Bieliny Centrum Tradycji 58 26,10
267 03.12 poniedziałek Staszów Hotel Gwarek 42 18,72
268 04.12 wtorek Starachowice szpital 11 4,95
 269 04.12 wtorek Kielce UJK, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu  28 12,55
270 05.12 środa Kielce ZSM, ul. Jagiellońska 28  47 20,79
 271 06.12 czwartek Włoszczowa Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne  55 24,75
 272 07.12 piątek Pińczów  Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury   106  47,36
273 10.12 poniedziałek Stąporków ZSP 16 7,20
274 11.12 wtorek Starachowice szpital 10 4,50
275 11.12 wtorek Cudzynowice ZSR  31 13,95
276 12.12 środa Sędziszów Samorządowe Centrum Kultury  87 38,89
277 14.12 piątek Starachowice ZSZ 20 9,00
280 17.12 poniedziałek Staszów Rynek 27 12,15
281 18.12 wtorek Starachowice szpital 22 9,90
282 19.12 środa Kielce ZSP nr 2 37  16,65
283 28.12 piątek Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 67    
284 31.12 poniedziałek Staszów Rynek    

Dodatkowe informacje