Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce

Rozmiar czcionki:

Projekt powstał na wniosek Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Projekt jest realizowany w 60% z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

Koordynator projektu: doc. dr hab. med. Magdalena Łętowska

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest beneficjentem projektu PL0067 pt. "Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce" realizowanego wspólnie z 21 Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy 60% dofinansowaniu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach priorytetu 2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem.Decyzja o dofinansowaniu została podjęta na podstawie wniosku aplikacyjnego z dnia 22 maja 2006 roku

Projekt "Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce" jest kontynuacją projektu Krajowy Rejestr Dawców Krwi. Celem obydwu projektów jest utworzenie centralnej platformy elektronicznej, umożliwiającej wszystkim jednostkom publicznej służby krwi szybką komunikację pomiędzy placówkami. Szybka wymiana informacji zwiększy bezpieczeństwo pacjentów.

W ramach projektu planowany jest zakup sprzętu komputerowego dla Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ich Oddziałów Terenowych oraz ekip wyjazdowych, a także dla Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Ponadto pracownicy Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddziałów Terenowych, ekip wyjazdowych i szpitalnych banków krwi z 21 wybranych szpitali, zostaną przeszkoleni z obsługi Krajowego Rejestru Dawców Krwi. Jednocześnie w ramach projektu specjalnie na potrzeby Instytutu Hematologii i Transfuzjologii zostanie utworzony system informatyczny służący do zarządzania całą jednostką. Pracownicy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii zostaną przeszkoleni w zakresie pracy w nowym systemie informatycznym.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest w grudniu 2010 r.

Dodatkowe informacje