Wykaz kadry kierowniczej

Rozmiar czcionki:

 

 

 

Kadra kierownicza Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

 

mgr Jerzy Stalmasiński - Dyrektor

lek. med. Zdzisława Sitarz-Żelazna - z-ca dyrektora ds. med., Kierownik Ośrodka Dawców Szpiku

 

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

mgr Michał Wojciechowski - Główny Księgowy

 

DZIAŁ ds. OSOBOWO - PŁACOWYCH

mgr Ewelina Ciosek - Kierownik Działu

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY

mgr Wiesława Pawlak - Kierownik Działu

 

DZIAŁ EKSPEDYCJI KRWI

lek. med. Agnieszka Sztandera - Kierownik Działu

 

DZIAŁ PREPARATYKI

mgr Renata Waldon - Kierownik Działu

 

DZIAŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

dr n. med. Anna Pisarska - Kierownik Działu

 

DZIAŁ KRIOBIOLOGICZNY

mgr Robert Mazur - Kierownik Działu

 

DZIAŁ IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

mgr Monika Jędrzejczyk - Kierownik Działu

 

DZIAŁ LABORATORYJNY

mgr Barbara Gonciarz - Kierownik Działu

 

DZIAŁ MARKETINGU I SPRAWOZDAWCZOŚCI

mgr Lidia Stalmasińska - Kierownik Działu

 

DZIAŁ DAWCÓW I POBIERANIA

lek. med. Beata Machczyńska-Dziwisz

 

ODDZIAŁ TERENOWY SKARŻYSKO-KAMIENNA

lek. med. Andrzej Choma - Kierownik Oddziału Terenowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje